Section05

Hortus musicus - hortus electronicus

Section07
O audycji

W istniejącej na antenie Dwójki od czerwca 1990 roku audycji prezentowane są utwory elektroakustyczne, na tradycyjne instrumenty z towarzyszeniem medium elektronicznego, a także należące do nurtu ars acustica, zrealizowane w kilku poprzednich dekadach oraz powstające obecnie w różnych krajach świata.

W programach audycji regularnie pojawia się dorobek Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Ważne miejsce zajmują utwory będące owocem konkursów, między innymi organizowanej w latach 1984-2007 Międzynarodowej Trybuny Muzyki Elektroakustycznej, historycznego już dziś, niezwykle prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Muzyki Elektroakustycznej w Bourges oraz organizowanego od 2013 roku przez Grupę Ars Acustica EBU Konkursu Palma Ars Acustica.

Audycja jest także miejscem prezentacji innych utworów oferowanych przez radiofonie zrzeszone w EBU, przede wszystkim będących plonem EBU Art’s Birthday Party - Urodzin Sztuki organizowanych co roku 17 stycznia (od 2005 r.).