Section1
Młodość
Wszystkie 7-letni Stefan Wyszyński ze swoim ojcem Stanisławem. Foto: Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego