Section1
Internowanie
Wszystkie Fragment fasady budynku poklasztornego Ojców Marianów w Stoczku Warmińskim niedaleko Lidzbarka, w którym przetrzymywany był prymas Stefan Wyszyński w czasie internowania Foto: Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego