Polskie Radio
Section05
Kraj i emigracja (cykl RWE 1967-69)