Polskie Radio
Section05
mojearchiwum2021 – wyróżnieni

Magdalena Ofierzyńska

Pani Magdalena Ofierzyńska nadesłała furażerkę taty, który należał do służby porządkowej podczas wizyty Jana Pawła II w Poznaniu w czerwcu 1983 roku i opaskę "Solidarności" z podpisami działaczy. Niezwykle cenną dla niej kartkę, napisaną przez jej tatę, a adresowaną dla ofiarodawców paczki żywnościowej z Holandii, którą otrzymali za pośrednictwem parafii. Niestety, kartka nie dotarła do adresata - widoczne są na niej ślady zamazania, zapewne przez cenzurę. Pani Magdalena nadesłała również kalendarz ze zdjęciami ze Stoczni w Gdańsku. Każdy miesiąc to zdjęcie formatu 9x14 cm i cegiełkę "Solidarności" na Fundusz pomocy więźniom politycznym o wartości 50 zł. Paczkę, którą otrzymali z Holandii wspomina szczególnie wdzięcznie. Jej zawartość była tak bogata i jednocześnie tak dla nich obca na tamte czasy, że właściwie cieszy się, że kartka nie dotarła do adresata... ponieważ jest świadectwem dobroci serca i solidarności nie tylko w polskim wykonaniu. Pani Magdalena dziękuje za umożliwienie podzielenia się tymi pamiątkami, życząc aby zawsze pozostały świadkami historii.
Zobacz więcej na temat: 

Magdalena Ofierzyńska

Pani Magdalena Ofierzyńska nadesłała furażerkę taty, który należał do służby porządkowej podczas wizyty Jana Pawła II w Poznaniu w czerwcu 1983 roku i opaskę "Solidarności" z podpisami działaczy. Niezwykle cenną dla niej kartkę, napisaną przez jej tatę, a adresowaną dla ofiarodawców paczki żywnościowej z Holandii, którą otrzymali za pośrednictwem parafii. Niestety, kartka nie dotarła do adresata - widoczne są na niej ślady zamazania, zapewne przez cenzurę. Pani Magdalena nadesłała również kalendarz ze zdjęciami ze Stoczni w Gdańsku. Każdy miesiąc to zdjęcie formatu 9x14 cm i cegiełkę "Solidarności" na Fundusz pomocy więźniom politycznym o wartości 50 zł. Paczkę, którą otrzymali z Holandii wspomina szczególnie wdzięcznie. Jej zawartość była tak bogata i jednocześnie tak dla nich obca na tamte czasy, że właściwie cieszy się, że kartka nie dotarła do adresata... ponieważ jest świadectwem dobroci serca i solidarności nie tylko w polskim wykonaniu. Pani Magdalena dziękuje za umożliwienie podzielenia się tymi pamiątkami, życząc aby zawsze pozostały świadkami historii.
Zobacz więcej na temat: 

Magdalena Ofierzyńska

Pani Magdalena Ofierzyńska nadesłała furażerkę taty, który należał do służby porządkowej podczas wizyty Jana Pawła II w Poznaniu w czerwcu 1983 roku i opaskę "Solidarności" z podpisami działaczy. Niezwykle cenną dla niej kartkę, napisaną przez jej tatę, a adresowaną dla ofiarodawców paczki żywnościowej z Holandii, którą otrzymali za pośrednictwem parafii. Niestety, kartka nie dotarła do adresata - widoczne są na niej ślady zamazania, zapewne przez cenzurę. Pani Magdalena nadesłała również kalendarz ze zdjęciami ze Stoczni w Gdańsku. Każdy miesiąc to zdjęcie formatu 9x14 cm i cegiełkę "Solidarności" na Fundusz pomocy więźniom politycznym o wartości 50 zł. Paczkę, którą otrzymali z Holandii wspomina szczególnie wdzięcznie. Jej zawartość była tak bogata i jednocześnie tak dla nich obca na tamte czasy, że właściwie cieszy się, że kartka nie dotarła do adresata... ponieważ jest świadectwem dobroci serca i solidarności nie tylko w polskim wykonaniu. Pani Magdalena dziękuje za umożliwienie podzielenia się tymi pamiątkami, życząc aby zawsze pozostały świadkami historii.
Zobacz więcej na temat: 

Jakub Sieradzki

Pan Jakub Sieradzki nadesłał wspaniałe pamiątki po swoim ojcu i dziadku. Zdjęcia przedstawiają wybór stron z pamiętnika Ignacego Sieradzkiego (ojciec), jaki prowadził on w latach 1944-1949. Makary Sieradzki (dziadek) był członkiem powojennej siatki wywiadowczej założonej przez rtm. Witolda Pileckiego. Ignacy Sieradzki, jako niespełna 15-letni chłopak, był świadkiem aresztowania rotmistrza w mieszkaniu swojej rodziny przy ul. Pańskiej 85 m. 6. Wydarzenie to oraz to, co działo się w założonym przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego "kotle" opisał. Jest to do tej pory jedyny znany i bardzo szczegółowy opis momentu aresztowania rotmistrza. Mieszkanie rodziny Sieradzkich na Pańskiej było punktem kontaktowym siatki, znajdowała się tam część ukrytej broni Zgrupowania Chrobry II, z Powstania Warszawskiego, archiwum siatki oraz część instrukcji. Rotmistrz na samym początku swojego pobytu w Warszawie mieszkał w nim z Sieradzkimi, zaś w swych zeznaniach parokrotnie wspomina "moje mieszkanie na Pańskiej".
Zobacz więcej na temat: 

Jakub Sieradzki

Pan Jakub Sieradzki nadesłał wspaniałe pamiątki po swoim ojcu i dziadku. Zdjęcia przedstawiają wybór stron z pamiętnika Ignacego Sieradzkiego (ojciec), jaki prowadził on w latach 1944-1949. Makary Sieradzki (dziadek) był członkiem powojennej siatki wywiadowczej założonej przez rtm. Witolda Pileckiego. Ignacy Sieradzki, jako niespełna 15-letni chłopak, był świadkiem aresztowania rotmistrza w mieszkaniu swojej rodziny przy ul. Pańskiej 85 m. 6. Wydarzenie to oraz to, co działo się w założonym przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego "kotle" opisał. Jest to do tej pory jedyny znany i bardzo szczegółowy opis momentu aresztowania rotmistrza. Mieszkanie rodziny Sieradzkich na Pańskiej było punktem kontaktowym siatki, znajdowała się tam część ukrytej broni Zgrupowania Chrobry II, z Powstania Warszawskiego, archiwum siatki oraz część instrukcji. Rotmistrz na samym początku swojego pobytu w Warszawie mieszkał w nim z Sieradzkimi, zaś w swych zeznaniach parokrotnie wspomina "moje mieszkanie na Pańskiej". 
Zobacz więcej na temat: 

Magdalena Ofierzyńska

Pani Magdalena Ofierzyńska nadesłała furażerkę taty, który należał do służby porządkowej podczas wizyty Jana Pawła II w Poznaniu w czerwcu 1983 roku i opaskę "Solidarności" z podpisami działaczy. Niezwykle cenną dla niej kartkę, napisaną przez jej tatę, a adresowaną dla ofiarodawców paczki żywnościowej z Holandii, którą otrzymali za pośrednictwem parafii. Niestety, kartka nie dotarła do adresata - widoczne są na niej ślady zamazania, zapewne przez cenzurę. Pani Magdalena nadesłała również kalendarz ze zdjęciami ze Stoczni w Gdańsku. Każdy miesiąc to zdjęcie formatu 9x14 cm i cegiełkę "Solidarności" na Fundusz pomocy więźniom politycznym o wartości 50 zł. Paczkę, którą otrzymali z Holandii wspomina szczególnie wdzięcznie. Jej zawartość była tak bogata i jednocześnie tak dla nich obca na tamte czasy, że właściwie cieszy się, że kartka nie dotarła do adresata... ponieważ jest świadectwem dobroci serca i solidarności nie tylko w polskim wykonaniu. Pani Magdalena dziękuje za umożliwienie podzielenia się tymi pamiątkami, życząc aby zawsze pozostały świadkami historii.
Zobacz więcej na temat: 

Rajmund Pollak

Pan Rajmund Pollak nadesłał ciekawe zgłoszenie, na które składają się: Radiostacja podziemnego Trzeciego Szeregu Solidarności Podbeskidzia wraz z anteną prezentowana przez działacza podziemnych struktur Jana Ryszawego, oryginalny dokument zarekwirowania tejże radiostacji przez SB, unikatowe oryginalne prześcieradło więźnia politycznego, na którym widnieją podpisy innych internowanych w stanie wojennym w więzieniu Nowy Łupków, bluza więzienna internowanego Andrzeja Kralczyńskiego oraz zakazany w stanie wojennym śpiewnik pieśni patriotycznych.
Zobacz więcej na temat: 

Rajmund Pollak

Pan Rajmund Pollak nadesłał ciekawe zgłoszenie, na które składają się: Radiostacja podziemnego Trzeciego Szeregu Solidarności Podbeskidzia wraz z anteną prezentowana przez działacza podziemnych struktur Jana Ryszawego, oryginalny dokument zarekwirowania tejże radiostacji przez SB, unikatowe oryginalne prześcieradło więźnia politycznego, na którym widnieją podpisy innych internowanych w stanie wojennym w więzieniu Nowy Łupków, bluza więzienna internowanego Andrzeja Kralczyńskiego oraz zakazany w stanie wojennym śpiewnik pieśni patriotycznych.
Zobacz więcej na temat: 

Rajmund Pollak

Pan Rajmund Pollak nadesłał ciekawe zgłoszenie, na które składają się: Radiostacja podziemnego Trzeciego Szeregu Solidarności Podbeskidzia wraz z anteną prezentowana przez działacza podziemnych struktur Jana Ryszawego, oryginalny dokument zarekwirowania tejże radiostacji przez SB, unikatowe oryginalne prześcieradło więźnia politycznego, na którym widnieją podpisy innych internowanych w stanie wojennym w więzieniu Nowy Łupków, bluza więzienna internowanego Andrzeja Kralczyńskiego oraz zakazany w stanie wojennym śpiewnik pieśni patriotycznych.
Zobacz więcej na temat: 

Rajmund Pollak

Pan Rajmund Pollak nadesłał ciekawe zgłoszenie, na które składają się: Radiostacja podziemnego Trzeciego Szeregu Solidarności Podbeskidzia wraz z anteną prezentowana przez działacza podziemnych struktur Jana Ryszawego, oryginalny dokument zarekwirowania tejże radiostacji przez SB, unikatowe oryginalne prześcieradło więźnia politycznego, na którym widnieją podpisy innych internowanych w stanie wojennym w więzieniu Nowy Łupków, bluza więzienna internowanego Andrzeja Kralczyńskiego oraz zakazany w stanie wojennym śpiewnik pieśni patriotycznych.
Zobacz więcej na temat: 

Rajmund Pollak

Pan Rajmund Pollak nadesłał ciekawe zgłoszenie, na które składają się: Radiostacja podziemnego Trzeciego Szeregu Solidarności Podbeskidzia wraz z anteną prezentowana przez działacza podziemnych struktur Jana Ryszawego, oryginalny dokument zarekwirowania tejże radiostacji przez SB, unikatowe oryginalne prześcieradło więźnia politycznego, na którym widnieją podpisy innych internowanych w stanie wojennym w więzieniu Nowy Łupków, bluza więzienna internowanego Andrzeja Kralczyńskiego oraz zakazany w stanie wojennym śpiewnik pieśni patriotycznych.
Zobacz więcej na temat: 

Izabela Krysik

Pani Izabela Krysik nadesłała ankietę personalną, którą musiał wypełnić, jak pisze - zapewne nie jeden raz, jej dziadek Tadeusz Guzik pracując jako dyżurny ruchu na PKP. W pkt. 31 należało podać czy ktoś z rodziny należał do ZWZ, AK, WiN, NSZ - jej dziadek napisał - nie należał - co jednak nie było zgodne z prawdą. Jego wuj oraz on sam działali w AK w Głowience k/Krosna ps. Kornik. Skany zawierają również krótki życiorys i pismo z przyznaniem nagrody z okazji Dnia Kolejarza 8 września 1963r. W domowym archiwum znajduje się większa ilość dokumentacji dziadka, która pozwoliła Pani Izabeli przynajmniej w części poznać tą barwną postać, której nie było jej dane poznać osobiście.
Zobacz więcej na temat: 

Izabela Krysik

Pani Izabela Krysik nadesłała ankietę personalną, którą musiał wypełnić, jak pisze - zapewne nie jeden raz, jej dziadek Tadeusz Guzik pracując jako dyżurny ruchu na PKP. W pkt. 31 należało podać czy ktoś z rodziny należał do ZWZ, AK, WiN, NSZ - jej dziadek napisał - nie należał - co jednak nie było zgodne z prawdą. Jego wuj oraz on sam działali w AK w Głowience k/Krosna ps. Kornik. Skany zawierają również krótki życiorys i pismo z przyznaniem nagrody z okazji Dnia Kolejarza 8 września 1963r. W domowym archiwum znajduje się większa ilość dokumentacji dziadka, która pozwoliła Pani Izabeli przynajmniej w części poznać tą barwną postać, której nie było jej dane poznać osobiście.
Zobacz więcej na temat: