Semestr letni również zdalny

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 16:02
Na Uniwersytecie Warszawskim zajęcia w semestrze letnim prowadzone będą w trybie zdalnym.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock.com/Pla2na

Rektor UW prof. Alojzy Nowak opublikował nowe rozporządzenie, z którego można dowiedzieć się, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W szczególności egzaminy, również te dyplomowe i zaliczenia kończące zajęcia, przeprowadzone będą w trybie zdalnym.

Ponadto zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz ogólnouniwersyteckie lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone online. To samo dotyczy zajęć wychowania fizycznego.

W uzasadnionych przypadkach wszelkie zaliczenia bądź egzaminy mogą w części lub w całości zostać przeprowadzone w obiektach UW.

Zobacz więcej na temat: studia zdalne nauczanie