Section1
Manifestacje i protesty
Wszystkie 8 października 1982 Sejm uchwalił Ustawę o związkach zawodowych i organizacjach rolników. Wszystkie związki istniejące przed 13 grudnia 1981, w tym Solidarność, zostały rozwiązane. 11 i 12 października 1982 w odpowiedzi na te decyzje w większych zakładach pracy Trójmiasta podjęto ośmiogodzinne strajki. Na ulice znowu wyjechały czołgi Foto: PAP/Wojciech Kryński