Section1
Pierwszy numer "Kultury" po wprowadzeniu stanu wojennego
Wszystkie Komentarz Sławomira Mrożka Foto: Instytut Literacki, Paryż 1982