Section1
Kontrole drogowe
Wszystkie Stan wojenny został wprowadzony przez władze komunistyczne PRL 13 grudnia 1981 dekretem Rady Państwa. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w PRL przejęło wojsko. Na zdjęciu żołnierze kontrolują przejeżdżające ulicą samochody. Warszawa, 23.12.1981 Foto: PAP/CAF/Tadeusz Zagodziński