Nowe Technologie

Inteligentne miasta i infrastruktura

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2013 12:48
W komunikacji M2M (machine-to-machine) urządzenia mogą wymieniać między sobą dane automatycznie – w czasie rzeczywistym i bez ingerencji człowieka
Inteligentne miasta i infrastruktura
Takie rozwiązania skutkują z jednej strony poprawą efektywności w funkcjonowaniu administracji publicznej, z drugiej - większą satysfakcją obywateli, oszczędzając przy tym czas i redukując koszty. Dlatego wykorzystanie M2M istotnie wzrasta także w tym sektorze. Sprawną komunikację pomiędzy urządzeniami zapewnia Orange w ramach Taryfy Telemetrycznej. Zasada działania M2M (inaczej telemetrii) jest prosta. Zdalne czujniki, umieszczone we wszelkiego rodzaju urządzeniach, przesyłają bezprzewodowo dane do komputera, w którym są one poddane analizie, po czym następuje - odpowiednia do wyniku tej analizy - reakcja. Siecią bezprzewodową jest dziś najczęściej sieć komórkowa, której powszechna dostępność sprawia, że komunikacja M2M jest możliwa praktycznie z każdego miejsca, a jej koszty są niewielkie. Co ważne wykorzystanie M2M skutkuje nierzadko odkryciem nowych zastosowań i sposobów na prowadzenie działalności firmy czy instytucji, których pierwotne użycie – zgodne z instrukcją obsługi – wcale nie zakładało. Wszystko to kwestia wyobraźni, w jaki jeszcze sposób wykorzystać telemetrię. Od publicznego transportu do inteligentnych liczników Administracja publiczna nie jest wyjątkiem - możliwości zastosowania M2M są tu niemal nieograniczone. Publiczny transport jest tego świetnym przykładem – od pojazdów przez systemy biletowe po systemy informacji dla pasażerów, wszystko może wesprzeć automatyzacja. Nie mniejsze możliwości otwierają się w zarządzaniu ruchem – możliwe jest m.in. monitorowaniu jego natężenia i rozładowywanie korków czy zdalne zarządzanie sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. Można też wprowadzić w ramach M2M kontrolę miejsc i opłat parkingowych. Nie można pominąć bezpieczeństwa publicznego (z miejskim monitoringiem wideo) i zarządzania oświetleniem, wywozem śmieci, systemami informacji turystycznej oraz wszelkich rozwiązań typu Smart Metering (inteligentne liczniki). Właśnie ze Smart Meteringu zdecydowało się skorzystać Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej. Wybrano rozwiązania oferowane przez firmę GPM wspólnie z konsorcjum firm Orange i Pronal. U 1100 odbiorców zainstalowano specjalne, nowoczesne wodomierze wyposażone w nakładkę z kartą SIM, pozwalającą na precyzyjny odczyt parametrów pracy wodomierza oraz rejestrowanie wszelkich zdarzeń, a także wysyłanie tych informacji do centralnego serwera w celu ich analizy. W ten sposób wyeliminowano też konieczność indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy. Tam, gdzie zainstalowano punkty z systemem Smart Metering znacznie wzrosła sprzedaż, co skłoniło MPECWiK do objęcia tym systemem coraz większych grup odbiorców w rejonie. Jednym z ambitnych celów (ale i dużym wyzwaniem) podjętych przez Unię Europejską jest przekształcenie unijnych miast w inteligentne i zrównoważone środowiska. Inicjatywa „Inteligentne miasta i społeczności” (IMiS) zakłada opracowanie i upowszechnienie do 2020 r. co najmniej 20 znaczących innowacyjnych rozwiązań łączących w sobie technologie energetyczne, transportowe i informacyjno-komunikacyjne. To właśnie „inteligentne miasta” będą największym beneficjentem rozwiązań M2M. Połączenie systemów miejskich – dotąd rozdzielnych – w jeden organizm musi przynieść znaczące oszczędności i duże zwiększenie efektywność zarządzania miastem. M2M umożliwia taką integrację. Warunek: wszystko trzeba połączyć Jednak najbardziej wyrafinowane sensory nie będą nic warte, jeśli nie zapewni się im sprawnej i niezawodnej komunikacji. Taryfa Telemetryczna w Orange to oferta skierowana do wszystkich firm i organizacji wykorzystujących w swojej działalności komunikację M2M. Daje możliwość obniżenia kosztów związanych z przesyłaniem informacji i danych z urządzeń telemetrycznych. Orange Polska uruchomił także pierwszy w Polsce portal internetowy promujący nowoczesne rozwiązania M2M, których rozwój jest jednym z priorytetów firmy. Rozwiązania na www.m2mcity.orange.pl są prezentowane są przez sprawdzonych partnerów Orange. Portal zapewnia użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz precyzyjnie dopasowuje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Pomagają w tym jego dodatkowe funkcjonalności takie jak: porównywarka poszczególnych rozwiązań, forum dyskusyjne czy szeroka baza wiedzy dla użytkowników. autor: Tomasz Janoś