Nowe Technologie

Hitachi Data Systems: nowe usługi chmury prywatnej

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2013 09:00
Nowe usługi chmury prywatnej i ulepszenia produktów umożliwią działom IT wykorzystanie pełnego potencjału chmury prywatnej. Poprzez zwirtualizowane, otwarte i bezpieczne podejście do chmury prywatnej HDS oferuje klientom szybszy dostęp do aplikacji, większą kontrolę nad danymi oraz elastyczność w kwestii kosztów.
Hitachi Data Systems: nowe usługi chmury prywatnej

Dzięki rozwiązaniom HDS firmy zmieniają się w efektywne, wszechstronne organizacje IT definiowane przez usługi.

Droga do chmury prywatnej składa się z kilku etapów. Pierwszym jest skonsolidowanie zasobów w mniejszym, bardziej efektywnym centrum danych. Drugim jest wykorzystanie technologii wirtualizacji w celu stworzenia dostępnych na żądanie zasobów obliczeniowych i pamięciowych. Trzeci etap polega na automatyzacji procesów przydzielania i konfigurowania zasobów IT w celu uproszczenia administracji. Dodanie funkcji samoobsługi kończy proces budowania prawdziwej chmury prywatnej. Etapy te składają się na nową metodologię wdrażania chmury prywatnej, która stanie się niezawodnym, bezpiecznym i elastycznym fundamentem do dostarczania usług.

Nowa oferta chmury prywatnej HDS

Nowa oferta chmury prywatnej Hitachi Data Systems obejmuje usługi konsultingowe i transformacyjne, które stanowią część nowej metodologii wdrażania chmury. W ofercie znajduje się również pakiet Cloud Automation Suite dlaHitachi Unified Compute Platform (UCP), architektury referencyjne Cisco dla UCP Select oraz nowe funkcje zabezpieczenia danych w Hitachi Unified Storage (HUS VM i HUS). Oferta zapewnia pełną wirtualizację środowiska, lepszą ochronę danych i bardziej otwartą platformę. Te trzy możliwości pomagają organizacjom wykorzystać pełen potencjał zasobów, jednocześnie wprowadzają mechanizmy bezpieczeństwa niezbędne do ochrony treści.

Rozwiązania chmury prywatnej wykorzystują otwartą architekturę, która obejmuje warstwy pamięci masowej, zasobów obliczeniowych i infrastruktury sieciowej, interfejsy API, otwarte interfejsy oraz protokoły niezbędne do współpracy z platformami administracyjnymi. Oferują też portale i globalne usługi potrzebne do budowania, wdrażania i zarządzania chmurami prywatnymi. Dzięki temu organizacje mogą wprowadzić najlepsze technologie i platformy do swoich środowisk chmurowych, aby uzyskać dostęp do potrzebnych funkcji i uniknąć przywiązania do jednego producenta.

  • Hitachi Services Framework. Łączy najlepsze praktyki, własność intelektualną i procesy HDS, aby przyspieszyć wdrażanie chmur prywatnych w całym cyklu transformacji. Usługi konsultingowe i administracyjne pomagają klientom wykorzystać pełen potencjał inwestycji w chmurę prywatną.
  • Metodologia wdrożeń chmurowych. Wykorzystuje sprawdzone praktyki i narzędzia Hitachi Services Framework, dzięki którym całościowo uwzględnia kwestie technologiczne i organizacyjne. Nowe usługi konsultingowe i transformacyjne pomagają organizacjom skupić się na strategicznych działaniach, które przynoszą więcej korzyści biznesowych.

Infrastruktura

  • Szyfrowanie wbudowane w kontroler Hitachi Unified Storage (HUS) VM i Hitachi Unified Storage: skuteczna i elastyczna ochrona danych oraz bezpieczeństwo chmury prywatnej. Systemy te dołączają do Hitachi Virtual Storage Platform, uzupełniając prostą, łatwą w zarządzaniu i kompleksową ofertę szyfrowanej pamięci masowej.
  • Hitachi UCP Select dla VMware vSphere z Cisco UCS. Rozszerzona oferta zapewnia większy wybór i elastyczność dzięki obsłudze HUS, HUS VM i Hitachi NAS (HNAS). Wysoka skalowalność i wydajność na wszystkich poziomach. Idealne rozwiązanie dla partnerów Hitachi TrueNorth.

Protokoły i metody dostępu

  • Hitachi NAS. Umożliwia migrację danych do chmur publicznych zgodnych z Amazon S3 oraz do chmur opartych na Hitachi Content Platform.
  • Hitachi Content Platform Anywhere. Teraz obsługuje nawet 20 000 użytkowników, udostępnianie folderów oraz wspiera system Google Android. Obsługa Apple iOS dostępna była wcześniej.
  • Hitachi Data Ingestor (HDI). Teraz z mobilnymi katalogami domowymi, które umożliwiają użytkownikom odczytywanie i zapisywanie danych z dowolnego biura, oraz z obsługą Data at Rest Encryption (DARE) w celu zapewnienia kompleksowego szyfrowania w środowiskach zdalnych (Remote or Branch Office, ROBO) i u dostawców usług chmurowych.

Platformy i portale

  • Cloud Automation Suite: funkcje samoobsługowe dla Hitachi UCP Pro i UCP Select w środowisku VMware vSphere. Prosta samoobsługa za sprawą katalogu usług, zautomatyzowanego przydzielania zasobów, rozliczeń wewnętrznych, zarządzania subskrypcjami oraz definiowania poziomów usług i kluczowych wskaźników wydajności. Pakiet zapewnia automatyzację usług i uzupełnia oprogramowanie UCP Director, które automatyzuje zarządzanie infrastrukturą w ramach otwartej architektury. Wykorzystuje REST API do integracji z narzędziami administracyjnymi firm trzecich. Dostawcy usług chmurowych będą mogli obsługiwać środowiska z wieloma warstwami wirtualizacyjnymi z poziomu pojedynczej, konwergentnej platformy ze wspólnymi funkcjami automatyzacji.

Usługi oraz korzyści dla klientów i partnerów

Modernizacja centrum danych pod kątem chmury prywatnej z wykorzystaniem rozwiązań Hitachi Data Systems może przynieść klientom znaczne oszczędności: wdrożenie szybsze o 70 proc. w porównaniu z tradycyjnymi metodami, wydatki operacyjne niższe nawet o 40 proc. miesięcznie oraz bezpieczeństwo wszystkich platform. Do tego dochodzą najwyżej oceniane usługi wsparcia technicznego Hitachi Data Systems.autor: Jan Petersen