Nowe Technologie

Intel 2Q 2012: 13,5 mld USD

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2012 00:00
Intel Corporation ogłosił wyniki drugiego kwartału: przychody w wysokości 13,5 mld USD, zysk operacyjny 3,8 mld USD, zysk netto 2,8 mld USD i zysk na akcję (EPS) równy 54 centy. Spółka wygenerowała około 4,7 mld USD przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,1 mld USD i wykorzystała 1,1 mld USD do odkupienia swoich akcji zwykłych.
Intel 2Q 2012: 13,5 mld USD
Foto: Glow Images/East News

 

3. kwartał 2012


 • Przychody: 14,3 mld USD plus/minus 500 mln USD.

 • Marża brutto: 63 procent, bądź 64 procent bez zachowania metodologii GAAP (wyłączając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami), w obydwu przypadkach plus/minus kilka punktów procentowych.

 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: ok. 4,6 mld USD.

 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami: ok. 80 mln USD.

 • Wpływ inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: mniej więcej zero.

 • Amortyzacja: ok. 1,6 mld USD.

 

Cały rok 2012

 


 • Przychody o 3 do 5 procent wyższe w stosunku rocznym, co oznacza obniżenie wcześniejszej prognozy, która mówiła o wysokim jednocyfrowym wzroście.

 • Marża brutto: 64 procent, bądź 65 procent bez zachowania metodologii GAAP (wyłączając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami), w obydwu przypadkach plus/minus kilka punktów procentowych.

 • Wydatki (BiR oraz fuzje i przejęcia): 18,2 mld USD, plus/minus 200 mln USD, zmniejszenie o 100 mln USD względem wcześniejszych oczekiwań.

 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciem: ok. 300 mln USD, bez zmian.

 • Amortyzacja: 6,3 mld USD, plus/minus 100 mln USD, zmniejszenie o 100 mln USD względem wcześniejszych oczekiwań.

 • Stopa podatkowa: ok. 28 procent, bez zmian.

 • Inwestycje w skali całego roku: 12,5 mld USD plus/minus 400 mln USD, bez zmian.

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyników i perspektyw spółki Intel, prosimy o zapoznanie się z komentarzem CFO, dostępnym pod adresem: www.intc.com/results.cfm.Zobacz więcej na temat: intel