Nowe Technologie

Czy czeka nas powódź - danych?

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2014 18:28
Szacuje się, że do 2020 roku każdy mieszkaniec naszego globu wygeneruje 5247 GB danych. Niezależnie od tempa i skali rozwoju cyfrowego wszechświata, liczba informacji analizowanych i wykorzystywanych do efektywnego zarządzania i rozwijania biznesu stanowi obecnie 0,5% wszystkich danych. Za 6 lat może ich być nawet 33%.

Najpopularniejsza teoria zarządzania - zasada 80/20 opierająca się na założeniu, że 20% zasobandoacute;w jest w stanie wypracować 80% możliwego postępu w rozwoju organizacji, dzięki analizie Big Data zaczyna być kwestionowana. W czasach Big Data (czyli danych wielkoskalowych) zmienia się sposandoacute;b dochodzenia do 80%. Aby je uzyskać, wystarczy wprowadzić dużo małych zmian, ktandoacute;re szybko dadzą wymierny efekt ilościowy. Pozwala to na częste, szybkie i (w porandoacute;wnaniu do innych metod) tańsze testowanie randoacute;żnych opcji biznesowych.

Właśnie wchodzimy w nową erę zarządzania, ktandoacute;ra kwestionuje Zasadę Pareto (80/20) i stawia na oszczędność i precyzję nierozerwalnie związane z analizą Big Data andndash; mandoacute;wi Wojciech Borowski, Prezes McCann Worldgroup, moderator dyskusji eksperckiej SKM SAR na tegorocznym Forum Nowych Idei w Sopocie. andndash; Dla firm z branży technologicznej i digital stan ciągłego eksperymentowania i wprowadzania poprawek na bieżąco jest czymś oczywistym. W świecie, w ktandoacute;rym analiza Big Data staje się podstawą podejmowania decyzji biznesowych, wszystkie branże prędzej czy pandoacute;źniej będą musiały się na niej oprzeć. A ulepszenie małego szczegandoacute;łu dzisiaj, zagwarantuje większe zyski i konkurencyjność w przyszłości andndash; dodaje.

Od tradycyjnych danych, Big Data odrandoacute;żnia mniejszy stopień ustrukturyzowania, ale także większe zrandoacute;żnicowanie. W zakres danych wielkoskalowych, mogą wchodzić teksty, materiały wideo, pliki dźwiękowe, dane zaczerpnięte z czujnikandoacute;w czy kamer. Przeanalizowanie ich zawartości we wzajemnym zestawieniu, umożliwi wyciąganie dużo bardziej komplementarnych wnioskandoacute;w niezbędnych do pracy czy dalszego rozwoju, niż jak w przypadku wykorzystywanych dotychczas, baz danych.
Już w roku 2015 globalny rynek Big Data osiągnie wartość 48 mld dolarandoacute;w, co stanowi aż pięciokrotny wzrost
w stosunku do roku 2012. Prognozy mandoacute;wią, że randoacute;wnież do przyszłego roku, liczba miejsc pracy zajmowana przez osoby związane z implementacją i wykorzystaniem Big Data wyniesie ponad 4,4 miliona. Branże, w ktandoacute;rych obecnie zauważalny jest największy wzrost związany z użyciem tego typu analiz to: ubezpieczenia (40%), telekomunikacja (29%), wysoko zaawansowane technologie (26%), banki (19%), media (19%) i handel (13%).
Ponad dwie trzecie menadżerandoacute;w wyższego szczebla potwierdza, że w najbliższych pięciu latach Big Data będzie dla nich strategicznym priorytetem, a 60% z nich wskazuje na zasadność tezy mandoacute;wiącej o użyteczności danych wielkoskalowych dla podejmowania kluczowych decyzji i korzystnym wpływie na poziom konkurencyjności między firmami. Z własnego doświadczenia, już dzisiaj potwierdza ten fakt 19% menadżerandoacute;w, co widoczne jest na przykładach firm UPS i Big Lots. Logistyczny gigant po analizie danych z nawigacji 60 tysięcy samochodandoacute;w dostawczych, obliczył, że skrandoacute;cenie jazdy każdego z nich o 2 km dziennie, przyniesie oszczędności rzędu 50 mln dolarandoacute;w rocznie. Z kolei amerykańska sieć dyskontandoacute;w, po przeanalizowaniu własnego systemu płatności, zwiększyła sprzedaż o 9%.
Tematyka Big Data, tak istotna dla przyszłości i rozwoju zarządzania w biznesie, będzie głandoacute;wną osią wystąpienia, jednego z niekwestionowanych autorytetandoacute;w w tej dziedzinie, dr Amy Gershkoff, Dyrektora Działu Analiz i Insightandoacute;w Konsumenckich w eBay, ktandoacute;re odbędzie się w ramach najbliższego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Amy Gershkoff, uprzednio zajmowała stanowisko szefa Działu Danych Naukowych w WPP, Data Alliance, a także wspandoacute;łpracowała z ponad 350 firmami w związku z tworzeniem zintegrowanych technologicznie rozwiązań, dotyczących baz danych. Wcześniej, jako Dyrektor ds. Planowania mediandoacute;w i wspandoacute;łarchitekt strategii wyborczej prezydenta Baracka Obamy, zaprojektowała system optymalizacji mediandoacute;w w związku z prowadzeniem kampanii wyborczych, ktandoacute;ry obecnie wyznacza światowe standardy w tym zakresie.autor: Robert Kamiński