Polskie Radio

Europejski Klub Trójki

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2014 21:09
Czy Unia Europejska jest przygotowana na chęć odłączenia się jakiegoś państwa lub jego podział?
Audio

Unia Europejska wyrosła z przekonania, że państwa narodowe powinny zintegrować się we wspólną ponadpaństwową strukturę, która będzie służyła pokojowemu rozładowywaniu konfliktów oraz rozwojowi gospodarczemu i kulturowemu państw członkowskich.  W tym sensie tendencje dezintegracyjne wydają się głęboko sprzeczne z filozofią Unii Europejskiej. Referendum w Szkocji zostało przegrane przez secesjonistów. Ale o podobne referenda starają się separatyści z Katalonii, Baskowie, czy mieszkańcy Sardynii.  Co ewentualne podziały oznaczają dla Europy i skąd się biorą? Oprócz kryzysu w Unii Europejskiej  mamy również do czynienia z pewnym kryzysem świata euroatlantyckiego, jeśli chodzi o elementy przywództwa. Z tego względu utrzymanie silnej konkurencyjności i dynamiki rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej jest swoistym panaceum na nadmierny rozrost aspiracji pro-niepodległościowych małych narodów.  Dowodem na to jest Belgia, która trzyma się razem dzięki bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. W przypadku pogorszenie,  wizja rozwoju różnych form secesjonistycznych mogłoby stać się faktem. To byłoby niezwykle niebezpieczne dla rozwoju Unii Europejskiej w jej dotychczasowym kształcie. Gościem  Europejskiego Klubu Trójki był prof. Wawrzyniec Konarski, politolog.

Zobacz więcej na temat: Euranet Plus Trójka