Polskie Radio

Kulturalna Europa

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015 20:19
Unia Europejska wspiera kulturę – Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
Audio

Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych realizowany jest przez Bibliotekę Śląską w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Głównym celem projektu jest poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. W ramach projektu powstanie zasób, utworzony w drodze skanowania zbiorów Biblioteki Śląskiej, które zostały zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 217 665,63 zł , wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej – 6 112 498,49 zł, wartość środków budżetowych Województwa Śląskiego – 1 078 676,21 zł. O szczegółach rozmawiamy z Remigiuszem Lisem z Biblioteki Śląskiej.

Zobacz więcej na temat: Euranet Plus