Polskie Radio

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Polskiego Radia S.A. w likwidacji

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2024 16:33

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Polskiego Radia S.A. w likwidacji


Polskie Radio S.A. w likwidacji na podstawie umowy podpisanej w dniu 23 kwietnia 2024 roku otrzymało dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z rozdziału: 92104, paragrafu 2670, w kwocie 74 200 000,00 zł na realizację zadania pn.:

„Dofinansowanie ustawowych zadań Polskiego Radia S.A. w likwidacji związanych z realizacją misji publicznej, określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022r., poz. 1722 oraz z 2024 r. poz. 96)

poprzez udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 oraz z 2024 r. poz. 96)” Termin wykonania zadania, na które została udzielona dotacja: 23 kwietnia 2024 r. – 30 czerwca 2024 r.

dofinansowano ze środków budżetu państwa . dotacja celowa ministra kultury i dziedzictwa narodowego