Section1
Wystawa: Historia rękopisu "Pana Tadeusza”
Wszystkie Pas słucki, Polska, 2 pol. XVIII w. Materiał z wystawy: Historia rękopisu "Pana Tadeusza” – teksty, konteksty, realia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Foto: ZNiO