Section1
Wystawa: Historia rękopisu "Pana Tadeusza”
Wszystkie J.A.B. Rizzi-Zannoni, Mapa woj. minskiego i nowogrodzkiego, 1772. Materiał z wystawy: Historia rękopisu "Pana Tadeusza” – teksty, konteksty, realia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Foto: ZNiO