Section1
Na nieludzkiej ziemi
Wszystkie Autoportret Czapskiego wykonany w Griazowcu 15 listopada 1940 Foto: Muzeum Narodowe