Section1
Prasa w czasach Powstania Styczniowego
Wszystkie W czasie Powstania Styczniowego wydawano podziemną prasę. Przez całe Powstanie wydano ponad 300 numerów różnych pism. Część to były oficjalne publikacje Rządu Narodowego a cześć niezależne pisma. Na ich łamach opisywano walki powstańców, prowadzono polityczne i międzynarodowe spory. Były czasopisma, dla mieszczan, włościan i księży. Drukarnie znajd Foto: Biblioteka Narodowa