W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 28.06.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Teresa Lipowska - Stanisława Dobrowolska

Joanna Kasperska - Barbara Boczkowska

Ryszard Jabłoński - Franuk Potapczuk

Monika Lecińska - Marysia Boczkowska

Janusz Wituch - Krystian Boczkowski

Maja Kwiatkowska - Krysia Jabłońska