W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 12.07.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Katarzyna Dąbrowska - Barbara Rutka

Joanna Jeżewska - Aldona Stawska

Sławomir Pacek - Włodzimierz Praszczałek

Stanisław Brudny - Teofil Skorupa