W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 23.10.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Elżbieta Gaertner - Irena Jabłońska

Cezary Kwieciński - Adam Jabłoński

Franciszek Pieczka - Wojciaszek Pawlacz

Andrzej Zaorski - Edek Jabłoński

Marcin Pawłowski - Stasiek Jabłoński

Leon Pontek - Jasio Sieczych