Ekumenia

24.09 Msza święta Kościoła Polskokatolickiego

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2023 20:01
Nagranie powstało we współpracy z Kościołem Polskokatolickim.Na  Mszę świętą tego Kościoła zapraszamy 24 września o godzinie 8:00 do Dwójki. 

Tego dnia nadamy obszerne fragmenty Mszy świętej Kościoła Polskokatolickiego połączonej z udzieleniem święceń biskupich zwierzchnikowi Kościoła Polskokatolickiego w naszym kraju i ordynariuszowi diecezji warszawskiej księdzu biskupowi Andrzejowi Gontarkowi oraz trzem innym biskupom tego Kościoła. Księżom biskupom: Stanisławowi Bosemu zwierzchnikowi diecezji wrocławskiej, Antoniemu Normanowi ordynariuszowi diecezji krakowsko-częstochowskiej i Henrykowi Dąbrowskiemu biskupowi pomocniczemu diecezji warszawskiej.

Sakra biskupia miała miejsce 9 września w polskokatolickiej katedrze we Wrocławiu. Mszy przewodniczył i głównym konsekratorem był biskup Dirk Schoon (czyt. Szon) zwierzchnik diecezji Harlem Kościoła Starokatolickiego w Holandii. On także wygłosił kazanie. Współkonsekratorami byli biskup Pawel Stránský (czyt. stranski)zwierzchnik Koscioła Starokatolickiego w Czechach i biskup John Okoro z Kościoła Starokatolickiego w Austrii. Msza była sprawowana w języku niemieckim.

 Była to pierwsza sakra biskupia w Kościele Polskokatolickim od 40 lat.

Zobacz więcej na temat: wiara