Polskie Radio
Section05
wiara

Biskup Jerzy Samiec powiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym przez jednego z duchownych

W poniedziałek, 3 czerwca bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP powiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym przez jednego z duchownych. Kilka dni wcześniej spotkał się z sygnalistą (nie była to osoba pokrzywdzona), który poinformował go, że duchowny utrzymywał relacje seksualne z kobietą, która wówczas dopiero co ukończyła 15 lat.
Zobacz więcej na temat: 

Protest ws. kontrowersyjnej wystawy w Warszawie pt. "Dziedzictwo chrześcijańskie w wielokulturowej tożsamości Azerbejdżanu"

" Wyrażamy stanowczy protest wobec propagandowej wystawy plenerowej zorganizowanej na przełomie maja i czerwca 2024 roku przed kościołem sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Lansuje ona fałszywe treści na temat armeńskiej historii i kultury chrześcijańskiej, dlatego domagamy się zaprzestania propagowania tej ekspozycji oraz zamieszczenia przez jej organizatorów sprostowania w mediach" – czytamy w proteście, którego autorzy domagają się zaprzestania propagowania tej wystawy i przeproszenia Ormian za tę ekspozycję. Publikujemy treść protestu.
Zobacz więcej na temat: 

Patriarchat Moskiewski zerwał łączność eucharystyczną z kilkoma biskupami bułgarskimi

Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) na swym posiedzeniu 30 maja w Moskwie postanowił zawiesić wspólnotę eucharystyczną z kilkoma biskupami Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego (BKP), którzy niespełna dwa tygodnie wcześniej koncelebrowali w Stambule pod przewodnictwem patriarchy konstantynopolskiego Bartłomieja, liturgię razem z kilkoma hierarchami Prawosławnego Kościoła Ukrainy. Uczestnicy posiedzenia synodalnego „wyrazili głębokie zaniepokojenie”, iż pięciu biskupów BKP wzięło udział w koncelebrze „z przedstawicielami jednej z ukraińskich grup rozłamowych, wyrządząjąc tym sam poważną szkodę stosunkom między Kościołami rosyjskim i bułgarskim”.
Zobacz więcej na temat: