Ekumenia

Debata dwóch ambon na zakończenie Europejskiego Festiwalu Smaku

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2020 06:01
Na zakończenie tegorocznego Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie odbyła się w klasztorze dominikanów przy ul. Złotej „debata dwóch ambon”. Uczestniczyli w niej abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, i Jan Cieślar - biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Debatę prowadził o. Tomasz Dostatni.

– Debata to zawsze bardzo ważny punkt w programie Europejskiego Festiwalu Smaku. Ważny, bo ważny jest duchowy wymiar festiwalu, podczas którego odbywamy to ziemskie i to duchowe wędrowanie. To piękne ćwiczenie z uważności i ćwiczenie z zawierzenia Bogu ludzkich spraw – podkreślają organizatorzy festiwalu.

Jako pierwszy głos zabrał metropolita lubelski. W oparciu o pisma Nowego Testamentu, teksty antyczne i doświadczenie mistyków zwrócił uwagę na cztery wymiary – smaki krzyża. Po pierwsze odniósł się do gorzkiego smaku krzyża, który w kulturze rzymskiej był narzędziem odrażających egzekucji. Ale jednocześnie, w życiu i nauczaniu Pawła Apostoła, który posiadał obywatelstwo rzymskie – krzyż stanowił przedmiot fascynacji. W Liście do Galatów mówi wprost: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata”. Abp Budzik zwrócił również uwagę, że krzyż oznacza też zmaganie się człowieka z cierpieniem i bólem, staje się przestrzenią zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem.

Z kolei bp Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zwrócił uwagę na krzyż w perspektywie luterańskiej pobożności wielkopiątkowej i w kontekście odkrywania samoświadomości mesjańskiej Jezusa z Nazaretu. Krzyż w myśli bp Jana Cieślara to miejsce dialogu Boga z człowiekiem, stanowi centrum myśli i teologii. Krzyż stanowi o dramacie ludzkości, gdy Niewinny umiera za winnych. Jednocześnie biskup luterański odniósł się do niepowtarzalności ofiary Chrystusa, który jako Kapłan stał się doskonałą Ofiarą za grzechy wszystkich, dopełniając i udoskonalając Jom Kipur. – Chrystus sam siebie składa w ofierze, a jego krew obmywa wszystkich ludzi – podkreślał. W tej perspektywie krzyż jest ratunkiem i darem wieczności. Mimo goryczy cierpienia, pojawia się słodycz zbawienia.

Po skończonej debacie osoby uczestniczące w wydarzeniu w kościele o. dominikanów zadawały duchownym pytania.

Zobacz więcej na temat: wiara