Ekumenia

Ekumeniczna modlitwa o pokój

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2020 06:01
Wznowiona została ekumeniczna modlitwa o pokój. Nieprzypadkowo pierwsze spotkanie po przerwie odbyło się w niedzielę, która była XII Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W świątyni św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy spotkali się przedstawiciele odłamów podzielonego Kościoła, by wspólnie wołać o pokój na świecie. Stronę katolicką reprezentował ks. Krzysztof Ora.

Ks. Krzysztof Ora, w swojej homilii odniósł się do fragmentu Ewangelii o ośmiu błogosławieństwach, które jak podkreślił, zawierają dowód tożsamości chrześcijanina. - Przedstawiają rys osobowości samego Chrystusa, Jego styl życia. Można by komentować te błogosławieństwa każde z osobna, jedno po drugim, ale nie to miejsce i nie ten czas. Przede wszystkim ważne jest to, jak dokonała się proklamacja orędzia Jezusowego. Widząc tłumy idące za Nim, wspiął się po łagodnym zboczu, usiadł i zwracając się do swoich uczniów, mówił błogosławieństwa. Adresatem są uczniowie, ale i tłumy. Ponadto ta góra odnosi się do Synaju, gdzie Bóg dał Mojżeszowi 10 przykazań. Tym razem dzieje się to jednak w warunkach spokojniejszych - wprowadzał w temat dyrektor wydziału duszpasterskiego.

Mówił o budowie kolejnych błogosławieństw, podkreślając, że motywem błogosławieństwa nie jest bieżąca sytuacja, ale nowa, którą wymienieni otrzymają od Boga. Zauważył, że i dziś często nasza uwaga skupiona jest na tym, co nieistotne.

- Świadectwo wyboru tego, co cenne dają nasi bracia i siostry, którzy są wierni Ewangelii, i mimo doświadczenia prześladowania są szczęśliwi, są dzisiejszymi błogosławionymi. Wiemy, że takich miejsc nie brakuje, dlatego w całym Kościele przeżywamy dziś dzień solidarności z tymi chrześcijanami. Jesteśmy najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową na świecie. Według raczej zaniżonych danych z 2019 r. co najmniej 260 mln wyznawców Chrystusa doświadczyło różnych form niesprawiedliwości: dyskryminacji, przemocy fizycznej, innych ograniczeń. Wszystkie raporty na ten temat pokazują szczególnie trudno położenie chrześcijan w krajach islamskich. I dzieje się tak mimo ciągłych zapewnień wyznawców islamu, że ich podejście jest pokojowe i tolerancyjne - nawiązywał do sytuacji na świecie ks. Ora i zachęcał też do szacunku dla drugiego człowieka i życie błogosławieństwami.

Zobacz więcej na temat: wiara