Ekumenia

5 lat po spotkaniu Franciszka i Cyryla

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2021 06:01
W czasie pandemii uwidocznił się krzyż. Teraz musi zajaśnieć światło zmartwychwstania - mówił abp Rino Fisichella podczas watykańsko-moskiewskiej konferencji z okazji 5. rocznicy przełomowego dla ekumenizmu spotkania Papieża Franciszka z Patriarchą Cyrylem.

Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji podpisana przed 5 laty wspólna deklaracja Papieża i Patriarchy okazuje się szczególnie aktualna właśnie dziś, pośród pandemii. Katolicy i prawosławni muszą bowiem dać wspólne świadectwo w obliczu nowych problemów naszego świata. 

Jak podkreślił abp Fisichella, ważne jest bowiem w tych okolicznościach odzyskanie wymiaru duchowego, który pozwoli nadać sens temu, co ludzkość dziś przeżywa. Doświadczenie pandemii wystawiło na ciężką próbę tradycyjne formy przeżywania chrześcijańskiej wiary. Nasi wierni oczekują od nas odpowiedzi mądrej, a zarazem potrafiącej stawić czołowa trwodze i lękowi, które budzi pandemia. Wymaga to pełnej świadomości, że jesteśmy ludźmi naszych czasów. Tylko w ten sposób będziemy mogli wniknąć w istotę problemu. Nie możemy stanąć ponad tym wszystkim, ale sami musimy żyć tym w pełni, aby dostrzec nie tylko ograniczenia, lecz również aspekty pozytywne - dodał.

Na konieczność wzmożonej współpracy między katolikami i prawosławnymi zwrócił też uwagę metropolita Hilarion, odpowidzialny za zewnętrzne relacje Patriarchatu Moskiewskiego. Jego zdaniem aktualny kryzys ukazał wiele symptomów braku równowagi w świecie. W takiej sytuacji wspólne świadectwo i działanie jest jeszcze bardziej niezbędne - stwierdził metropolita Hilarion.

Zobacz więcej na temat: wiara