Ekumenia

Papież: wyciągnijmy wnioski z pandemii

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2021 13:36
Ojciec Święty wezwał do nadania nowego impulsu drodze ekumenicznej. Apelował: „przełammy uprzedzenia, przezwyciężmy rywalizację”, podkreślając przy tym, że bardziej zdecydowane budowanie pełnej jedności chrześcijan mogłoby być jednym z pozytywnych owoców kryzysu wywołanego pandemią.

- Jeśli będziemy posłuszni miłości, Duch Święty, który jest stwórczą miłością Boga i wprowadza harmonię w różnorodność, otworzy nam drogę do odnowionego braterstwa” – mówił Franciszek, przyjmując na specjalnej audiencji delegację Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Zgodnie z tradycją prawosławna delegacja przyjeżdża corocznie do Rzymu na uroczystość świętych Piotra i Pawła, a przedstawiciele Watykanu jadą z rewizytą do Stambułu na uroczystość św. Andrzeja, patrona Kościoła prawosławnego. W tym roku na czele prawosławnej delegacji stał metropolita Chalcedonu Emanuel, ponieważ patriarcha Bartłomiej I nie mógł przybyć do Rzymu.

Franciszek podkreślił, że ta wymiana delegacji między Kociołem Rzymu i Konstantynopola jest znakiem rzeczywistej komunii, która nas łączy, nawet jeśli nie jest jeszcze pełna. Wskazał, że w tym roku obchodziliśmy uroczystość świętych Piotra i Pawła w czasie, gdy świat wciąż walczy o wyjście z dramatycznego kryzysu spowodowanego pandemią.

- Poważniejsza od tego kryzysu jest jedynie możliwość zmarnowania go bez wyciągnięcia wniosków z lekcji, którą nam daje. Jest to lekcja pokory, która uczy nas niemożności życia w zdrowiu w chorym świecie i kontynuowania tego, co było wcześniej, bez uświadomienia sobie, co było nie tak – mówił Papież Franciszek. – Nawet teraz wielkie pragnienie powrotu do normalności może zamaskować bezsensowne oczekiwanie ponownego oparcia się na fałszywych pewnikach, na zwyczajach i projektach, których celem jest wyłącznie zysk i realizacja własnych interesów, bez konkretnego odpowiedzenia na planetarne niesprawiedliwości, krzyk ubogich i nadszarpnięte zdrowie naszej planety - dodał papież.

Zobacz więcej na temat: wiara