Ekumenia

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2021 12:25
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie rozpoczął się 5 września i potrwa osiem dni. Na bogaty program wydarzenia składają się liczne spotkania, liturgie, występy artystyczne oraz konferencje. Ukoronowaniem Kongresu będzie Msza z udziałem Papieża Franciszka, którą Ojciec Święty odprawi 12 września w stolicy Węgier. Kongres zgromadzi w Budapeszcie przedstawicieli wszystkich Kościołów partykularnych, także z krajów objętych konfliktami. Do wspólnej modlitwy zaproszeni są także przedstawiciele Ekumenicznej Rady Kościołów oraz religii niechrześcijańskich, w tym miejscowa gmina żydowska.

"To bardzo radosne wydarzenie. Ojciec Święty odprawi tzw. Statio Orbis, czyli Mszę Świętą, która w sposób symboliczny gromadzi i jednoczy cały Kościół Chrystusowy, wyraża naszą jedność. Będzie to wielki symbol jedności wokół Chrystusa i Następcy św. Piotra – powiedział Prymas Węgier. – Ogromne znacznie ma obecność na Kongresie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, który weźmie udział w Mszy przed parlamentem, a następnie we Mszy celebrowanej przez Ojca Świętego 12 września. To właśnie Bartłomiej kanonizował dla Kościoła prawosławnego naszego pierwszego króla, św. Szczepana, który był apostołem Węgrów i praktycznie ochrzcił ten naród. Wrócimy więc myślą do wspólnych korzeni, kiedy chrześcijaństwo Wschodu i Zachodu było zjednoczone. Będzie to wspaniała okazja do modlitwy o jedność Kościoła.“

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie to nie tylko spotkanie katolików z całego świata. To wydarzanie ma pomóc nam wszystkim w głębszym poznaniu prawdy o Jezusie w Eucharystii, bo Bóg ma być adorowany w duchu i prawdzie – przypomina ks. Florian Racine, założyciel Wspólnoty Misjonarzy Przenajświętszej Eucharystii. Komentując rozpoczęty w niedzielę Kongres, podkreślił, że bardzo ważne jest przyjąć Eucharystię we wszystkich jej wymiarach.

Francuski kapłan zaznacza, że spotkanie w Budapeszcie jest też okazją do podzielenia się różnymi formami duchowości eucharystycznej, którą Duch Św. wzbudza w Kościołach lokalnych. Jest ich bardzo wiele. Są to zarówno liturgie, jak i czuwania eucharystyczne czy procesje. Szczególnie ważne w naszych czasach jest natomiast odkrycie adoracji Najświętszego Sakramentu. Praktyka ta nawiązuje do tego, co stało się po Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus wyszedł ze swymi uczniami do Ogrodu Oliwnego, prosząc ich, by wraz z Nim się modlili i czuwali – mówił ks. Racine.

Zobacz więcej na temat: wiara