Ekumenia

Rodzicielska sobota: w prawosławiu czas wspominania zmarłych

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2021 13:15
Wierni Kościoła prawosławnego w Polsce odwiedzali 6 listopada cmentarze, w cerkwiach odprawiane były liturgie i modlitwy za zmarłych. Tego dnia przypadła w tym roku tzw. rodzicielska sobota – tradycyjny w prawosławiu czas wspominania tych co odeszli.

Duchowni podkreślają, że cerkiewnosłowiańskie określenie sobota rodzicielska mówi nie tyle o modlitwie za rodziców, lecz za wszystkich zmarłych przodków. To dzień zwany też przez wiernych sobotą dymitriewską – ta nazwa bierze się stąd, że rokrocznie jest to ostatnia sobota przed dniem św. Dymitra, obchodzonym w Cerkwi zawsze 8 listopada.

W tym roku wypadło ona 6 listopada, ale np. dwa lata temu był to 2 listopada, czyli katolickie Zaduszki, a siedem lat temu sobota dymitriewska wypadła 1 listopada, czyli w katolicki dzień Wszystkich Świętych.

Początkowo sobota ta była dniem modlitw za poległych żołnierzy, z czasem przyjęła się tradycja – utrzymująca się do dziś – odprawiania modlitw za wszystkich zmarłych. W cerkwiach odbywają się wówczas modlitwy za tych co odeszli (panichidy), a w trakcie liturgii czytane są fragmenty Pisma Świętego nawiązujące do śmierci i życia przyszłego.

Tego dnia duchowni tradycyjnie święcą też groby na cmentarzach. Podkreślają przy tym, że w tradycji prawosławnej podstawą jest modlitwa za zmarłych w cerkwi w trakcie liturgii i nie zastąpią tego kwiaty i znicze na cmentarzu.

Uroczystość Wszystkich Świętych, przypadająca w Kościele katolickim 1 listopada, obchodzona jest w prawosławiu w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (zwanym Pięćdziesiątnicą). To święto ruchome, zależne od daty Wielkanocy. W tym roku wypadło 27 czerwca.

Najważniejszym czasem na wspominanie zmarłych jest w Kościele prawosławnym okres paschalny, po Wielkiej Nocy. Jak tłumaczą duchowni, chrześcijanie spieszą wtedy na groby zmarłych, by podzielić się z nimi radosną nowiną, że Chrystus zmartwychwstał. W tym okresie takim dniem modlitw jest przede wszystkim tzw. Radonica – wypadająca w drugi wtorek po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Jest też kilka innych dni w roku, gdy prawosławni szczególnie modlą się za zmarłych. Na początku listopada właśnie sobota przed dniem św. Dymitra jest tradycyjnym dniem wspominania i modlitw za zmarłych.

Zobacz więcej na temat: wiara