Ekumenia

Ceremonia otwarcia Dialogu Teologicznego między Kościołami prawosławnymi i rzymskokatolickimi w Aleksandrii

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2023 22:05
1 czerwca 2023 r. w Patriarchacie Aleksandryjskim odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia Międzynarodowej Wspólnej Komisji Teologicznej Dialogu Teologicznego między Kościołem prawosławnym a Kościołem rzymskokatolickim.

24 uczestników prawosławnych i 18 katolików, kardynałów, metropolitów, starszych i świeckich teologów zostało powitanych przez patriarchę Aleksandrii i całej Afryki Teodora II.

Patriarcha powiedział: „Z wielką miłością i radością witamy współprzewodniczących i członków Międzynarodowej Wspólnej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołami prawosławnymi i rzymskokatolickimi w siedzibie Patriarchatu Aleksandrii i Wszystkich Afryce, która ma długą historię i obiecującą przyszłość. Serdecznie witamy Was wszystkich!”

„Powszechnie uznaje się, że dialog teologiczny musi być kultywowany, rozwijany i doprowadzany do skutku na wszystkich poziomach w szczerości, uczciwości i wzajemnym szacunku. Kontakty, rozmowy, wzajemne zrozumienie i dialog są integralną częścią Cerkwi. Kurs teologiczny, dotychczasowy dialog między obydwoma Kościołami pokazał nam, że aby rozpocząć dialog, należy stworzyć warunki wzajemnego zaufania i dobrej woli. Warunki wolności i miłości. To jest bardzo ważne.

Patriarchat Ekumeniczny, jako „Primus inter pares” (pierwszy wśród równych), słusznie argumentował, że sprawa unii jest wielka i najświętsza i że nie jest to kwestia osób, ale prawosławia. Dlatego konieczne jest stworzenie znaczącej współpracy ze wszystkimi lokalnymi Cerkwiami prawosławnymi, unikając pochopnych działań” – powiedział.

Ponadto wyraził braterską miłość i szacunek dla Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja i Patriarchatu Ekumenicznego, na którym spoczywa odpowiedzialność za koordynację Dialogu Teologicznego w Cerkwi Prawosławnej. Dodał, że to samo dotyczy papieża Franciszka [w Kościele rzymskokatolickim]. Konsul Generalny Grecji, pan Athanasios Kotsionis, wyraził serdeczną wdzięczność państwu greckiemu za pomoc w zgromadzeniu w Patriarchacie.
Współprzewodniczący Komisji rzymskokatolicki kardynał Kurt Koch przekazał patriarsze Aleksandrii cenny prezent w imieniu papieża Franciszka – kopię kamienia węgielnego, który położył papież Aleksander VII na początku budowy Placu św. Piotra w Rzymie 28 sierpnia 1657 r. Został stworzony przez słynnego architekta Berniniego. Podkreślił, że „rzadko zdarza się, aby papież wysyłał prezent poza Stolicę Apostolską za pośrednictwem swojego przedstawiciela”.

Ortodox Times

Zobacz więcej na temat: wiara