Ekumenia

Prawosławna Pięćdziesiątnica

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 12:47
Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy, 23 czerwca, wyznawcy prawosławia świętują Zesłanie Ducha Świętego. Jest to również symboliczny dzień narodzin Kościoła, a w prawosławiu dzień Trójcy Świętej.

W święto to wspomina się wydarzenie wylania Ducha Świętego na dwunastu apostołów i na matkę Zbawiciela, Marię. Ten dzień stał się dla chrześcijan symbolicznym dniem narodzin Kościoła – wspólnoty wiary, która żyje dzięki ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi.
Kościół Prawosławny obchodzi święto Zesłania Świętego Ducha przez dwa dni. Pierwszy dzień jest jednocześnie dniem Świętej Trójcy. Kościół Prawosławny w święcie Pięćdziesiątnicy opiewa potęgę Boga Ojca, który posłał Pocieszyciela, oraz wyraża wdzięczność Chrystusowi, który uprosił zesłanie Świętego Ducha, który zstąpił na apostołów. W tym dniu całej ludzkości została objawiona tajemnica, że Bóg jest jeden, w trzech osobach – Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Święty Duch. Drugi dzień Pięćdziesiątnicy poświęcony jest Pocieszycielowi, Świętemu i Życiodajnemu Duchowi. Dzień ten zwany jest poniedziałkiem Świętego Ducha. Pięćdziesiąty dzień po święcie Zmartwychwstania jest również momentem narodzin Kościoła.
W prawosławiu o tradycji słowiańskiej kolorem liturgicznym okresu Pięćdziesiątnicy jest zielony, który symbolizuje życie, łaskę Świętego Ducha. Zgodnie z lokalną tradycją Kościoła Prawosławnego w Polsce, w dniu Świętej Trójcy wnętrza świątyń są bogato ozdabiane gałązkami brzozy, a podłoga dekorowana jest „dywanami” z żywych kwiatów lub wyściełana trawą bądź tatarakiem. Kościół Prawosławny bazując na orzeczeniach soborów powszechnych zabrania przedstawiania wyobrażeń Boga Ojca i Boga Świętego Ducha. Wizerunki Boga Ojca jako starca i Boga Świętego Ducha w postaci gołębicy nie znajdują odzwierciedlenia w bizantyjskiej ikonografii. Kościół Prawosławny uważa, że św. mnich Andrzej Rublow był w stanie najgłębiej wyrazić tajemnicę Przenajświętszej Trójcy w postaci trzech aniołów.

PRE

Zobacz więcej na temat: wiara