Section1
Pamięć GUŁagu
Wszystkie Pomnik w Debinie na terenie byłego cmentarza szpitalnego i miejsce masowych pochówków. Na kamieniu ustawionym w 1991 roku widnieje napis: Tym, których pochowano na tej górce pod numerami, bez imion - szary granit - to znak bólu. Naszym obowiązkiem przyznać uczciwość Waszej drogi, zwrócić Wam pamięć narodu". Foto: Źr. Archiwum prywatne Zuzanny Bogumił