Auschwitz
Section02

Koniec kłamstwa o "polskich obozach śmierci”

Polskie Radio
Martyna Konopka 17.01.2015
Brama wejściowa obozu koncentracyjnego Auschwitz I
Brama wejściowa obozu koncentracyjnego Auschwitz I, foto: Pimke/Wikipedia/CC

- Byliśmy wielokrotnie krzywdzeni, kiedy pojawiał się w obiegu publicznym fałszywy termin "polskie obozy śmierci”. Polacy byli ofiarami Auschwitz obok wielu innych narodów – mówił 27 czerwca 2007 roku ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego, Kazimierz Michał Ujazdowski.

27 czerwca 2007 roku Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO dokonał zmiany nazwy byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau we wpisie na listę Światowego Dziedzictwa na "Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”.

O tą zmianę zabiegał polski rząd. Była to reakcja na pojawiające się w zagranicznych mediach przekłamania, często wprost nazywające byłe hitlerowskie obozy śmierci "polskimi obozami zagłady”.

"Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)” jest jedynym obozem śmierci wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się na niej od 1979 roku.

W czasie II wojny światowej był to największy obóz stworzony przez Niemców. Według różnych danych zginęło w nim od miliona do czterech milionów osób. Określenie nawet przybliżonej liczby nie jest możliwe ze względu na rozbieżności w zeznaniach świadków oraz niewielką liczbę dokumentów ocalałych po celowym niszczeniu przez zacierających ślady zbrodni Niemców. Ponadto zdecydowana większość deportowanych do obozu zginęła nie doczekawszy się nawet rejestracji.
W 1947 roku na mocy uchwały Sejmu PRL teren byłego obozu w Oświęcimiu uznany został za Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów. Obecnie znajduje się tu Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka.

Zgodnie z intencją nowa, zatwierdzona przez UNESCO nazwa obozu bardziej precyzyjne wskazuje na to, co działo się w tym miejscu i kto był za to odpowiedzialny. Nowa nazwa ma również pełnić rolę edukacyjną dla młodego pokolenia, szczególnie za granicą.

mk