Section1
List do córki Zofii
Wszystkie List do córki Zosi napisany przez Witolda Pileckiego 18 października 1943 roku Foto: Instytut Pamięci Narodowej