Section1
Migawki z życia
Wszystkie Proces pokazowy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie tzw. grupy Witolda - Witolda Pileckiego i jego towarzyszy: Marii Szelągowskiej, Tadeusza Płużańskiego, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego, Maksymiliana Kauckiego, Witolda Różyckiego, Makarego Sieradzkiego i Jerzego Nowakowskiego. Warszawa, 3.03.1948 Foto: PAP