Section1
Migawki z życia
Wszystkie Witold Pilecki z mjr. Janem Włodarkiewiczem ps. Drawicz, komendantem Tajnej Armii Polskiej. Miejsce nieznane, 1939 lub 1940 Foto: Instytut Pamięci Narodowej