Komitet KOR
Section02
Listy ludzi pokrzywdzonych
Wszystkie List Ryszarda Grudnia, skazanego na 9 lat więzienia po protestach w Radomiu, do premiera Cyrankiewicza, s.1. Radom, listopad 1976 Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA