Komitet KOR
Section02
Bojówki na wykładach TKN - relacje
Wszystkie Relacje Jacka Kuronia z pobicia na wykładach Towarzystwa Kursów Naukowych, 3 kwietnia 1979, s.1 Foto: zbiory Ośrodka KARTA