Henryk Sienkiewicz

prof. Jerzy Bralczyk: Sienkiewicza łatwo cytować, bo jego proza jest barwna i poetycka

14.11.2016 09:00
prof. Jerzy Bralczyk: Sienkiewicza łatwo cytować, bo jego proza jest barwna i poetycka