Grudzień 1970 listy
Section01
GRUDZIEŃ '70
Section02
Listy do Polskiego Radia
Section04
Od 1945 roku w strukturach Polskiego Radia istniały specjalne jednostki odpowiedzialne za kontakt ze słuchaczami. W okresie stalinowskim na antenie radiowej czytano prawdziwe lub spreparowane listy od słuchaczy, wykorzystując je do celów propagandowych.

Mrocznym symbolem stalinizmu była audycja "Fala 49" prowadzona przez Stefana Martykę i Wandę Odolską z "Trybuny Ludu". Po zapowiedzi "Tu Fala 49, tu Fala 49", która przerywała audycje muzyczne, na antenie wybrzmiewały polityczne paszkwile. Martyka zapłacił za nie życiem po wyroku wykonanym przez antykomunistyczne podziemie.

Po odwilży w październiku 1956 roku i dojściu do władzy ekipy Władysława Gomułki do Polskiego Radia – już do audycji "Fala 56" – napływały tysiące listów od słuchaczy. Bardzo często prosili oni o pomoc przy rozwiązaniu bieżących problemów życiowych. Sprawy opisane w listach często służyły do robienia audycji interwencyjnych i często kończyły się realną pomocą. Tak powstało Biuro Listów przy Polskim Radiu.

Większości listów cenzura nie pozwoliła upublicznić. Na ich podstawie przygotowano poufne i tajne biuletyny, które trafiały do wąskiego grona najważniejszych osób w państwie i w partii. Na przełomie grudnia 1970 i stycznia 1971 do Komitetu ds. Radia i Telewizji skierowane były listy od odbiorców o obciążeniu podwyżkami oraz z komentarzami do aktualnych wydarzeń politycznych.