Section1
Walka o przeznaczenie
Wszystkie Uroczystości pogrzebowe po śmierci gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Oddział 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej maszeruje do Katedry Westminsterskiej. Na czele płk. Stanisław Sosabowski. Londyn, 11-15.07.1943 Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe