Section1
Walka o przeznaczenie
Wszystkie Jeden z żołnierzy zakłada wicepremierowi Wielkiej Brytanii Clementowi Attlee (drugi z lewej) brytyjski ćwiczebny hełm kauczukowy. Na zdjęciu dowódca Brygady, gen. Stanisław Sosabowski (pierwszy z prawej). Ringway w Wielkiej Brytanii, 1944 Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe