Section00

Cel akcji

fot. Marta Titaniec

"Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły" to hasło tegorocznej akcji ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2017, prowadzonej przez Fundację Świętego Mikołaja i Trójkę. Chcemy pomóc dzieciom, ofiarom wojny w Syrii, w powrocie do normalnego życia. Za zebrane środki Fundacja opłaci potrzebującym dzieciom czesne w szkole, kupi im wyprawki, zapewni opiekę psychologiczną, ufunduje stypendia i - jeśli środki będą wystarczające - wyremontuje lub odbuduje zniszczoną szkołę w Aleppo.

Według danych organizacji międzynarodowych 3 miliony dzieci w Syrii nie chodzi do szkoły. Kolejne 3 miliony dzieci w wieku poniżej 6 lat nie znają czasu pokoju, ani normalnego życia. Tylko w 2016 roku ONZ potwierdziła 84 ataki na szkoły na terenie całej Syrii. Na ich skutek 69 dzieci zginęło, a wiele zostało rannych. Przez ostatnie 6 lat wojny w Syrii szkoły zmieniły swoje przeznaczenie. Stały się wspólnymi schronieniami dla uchodźców wewnętrznych, którzy opuszczali swoje domy, uciekając spod obstrzału. Według danych UNHCR w 5 największych regionach Syrii, które przyjęły ponad 2 mln przesiedlonych, funkcję prawie połowy schronień pełniły budynki szkół, oferując tymczasowe schronienie dla uciekających ludzi. Pozostałe szkoły zostały doszczętnie zniszczone.

Walki w Aleppo trwały od lipca 2012 roku do grudnia 2016 roku. Mieszkańcy Aleppo od ponad 3 lat żyją bez regularnego dostępu do bieżącej wody i elektryczności. Sytuacja w Aleppo, mimo zakończonych w grudniu 2016 roku działań wojennych, pozostaje trudna. Zniszczenia w Aleppo są ogromne i sięgają 86% zabudowy miasta, a mieszkańcy potrzebują długofalowej pomocy, aby móc wrócić do normalnego życia. Przez ostatnie 6 lat dzieci w Aleppo znosiły niewyobrażalne cierpienia – straciły rodziny, domy, całe dotychczasowe życie. Ponadto przesiedlenia, oblężenia, podziały miasta i brak dostępu do usług również znacząco ograniczyły dostęp do edukacji. Połowa z 22 tys. dzieci w wieku 5-18 lat z powodu wojny musiała przerwać edukację. Wiele dzieci porzuciło szkołę, by pójść do pracy i wesprzeć żyjące w ubóstwie rodziny. Zdecydowana większość szkół (90% z 230 publicznych placówek) w Aleppo nie funkcjonuje z powodu zniszczeń.

Chcemy pomóc dzieciom z Aleppo, by mogły pójść do szkoły i uczyć się tak, jak ich rówieśnicy z Polski.

Organizatorzy
Sponsor
Święta bez granic 2017Cel akcji
Section49