Section00

Kontakt

fot. Marta Titaniec

Pytania związane z Fundacją Świętego Mikołaja i działaniami na rzecz pomocy dzieciom z Aleppo, prosimy kierować bezpośrednio do Fundacji: Izabela Stawicka, e-mail: izabela.stawicka@mikolaj.org.pl, telefon: +48 607 713 321

Adres korespondencyjny:
Biuro Fundacji Świętego Mikołaja
ul. Koszykowa 24 lok. 7
00-553 Warszawa

Fundacja Świętego Mikołaja posiada status organizacji pożytku publicznego. Każdą darowiznę przekazaną na jej działania można odliczyć od podstawy opodatkowania. Więcej informacji na stronie: mikolaj.org.pl/aleppo

Osoby, które mają pytania o Trójkowe licytacje w ramach akcji ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2017, mogą kontaktować się z Katarzyną Siewruk - tel.: +48 22 645 51 60,
e-mail: katarzyna.siewruk@polskieradio.pl

Organizatorzy
Sponsor
Święta bez granic 2017Kontakt
Section49