Section2
Drugi półfinał "Start NaGranie"
Wszystkie Ten Typ Mes Foto: W. Kusiński/Polskie Radio