Section2
III Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1987 roku
Wszystkie Spotkanie Ojca Świętego w Zamku Królewskim z przewodniczącym Rady Państwa generałem Wojciechem Jaruzelskim i przedstawicielami najwyższych władz PRL. W Sali Senatorskiej papież wygłasza przemówienie. Warszawa, 8.06.1987 Foto: PAP/Maciej Musiał