Section2
III Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1987 roku
Wszystkie Papież na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas spotkania ze społecznością akademicką oraz bp Bolesławem Pylakiem, prof. bp Piotrem Hemperkiem, rektorem KUL. Na wprost siedzą m.in. metropolita wrocławski abp Henryk Gulbinowicz, Franciszek kardynał Macharski. Lublin, 9.06.1987 Foto: CAF/PAP/Mirosław Trembecki