Section2
V Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1995 roku
Wszystkie Wizyta Jana Pawła II w Skoczowie. Obok Ojca Świętego jego osobisty sekretarz ks. Stanisław Dziwisz Foto: PAP/Janusz Mazur